Par kampaņu

Sabiedrības informēšanas kampaņa “Zini darba tiesības! Esi drošs!”

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu laikā no 2.maija līdz 30.jūnijam īsteno sabiedrības informēšanas kampaņu par darba tiesiskajām attiecībām “Zini darba tiesības! Esi drošs!”. Tās mērķis ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju izpratni par darba tiesisko attiecību normām un to piemērošanu darba vietā.

 

Tās laikā Rīgā un četrās Latvijas reģionu pilsētās – Pāvilostā, Jelgavā, Cēsīs un Daugavpilī – notiks informatīvi pasākumi, kuru laikā ikviens varēs uzzināt, kā rīkoties gadījumos, kad darba tiesības ir pārkāptas. Maijā un jūnijā LBAS konsultanti darba tiesību jomā ekspertu slejās “Latvijas Avīzē” un  reģionālajos medijos atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par to, kā izvairīties no darba tiesību pārkāpumiem un risināt problēmsituācijas darba vietā. 

Maijā televīzijā un reģionālajos kinoteātros tiks demonstrētas VDI sagatavotās animācijas filmiņas par populārākajiem darba tiesību jautājumiem. Kampaņas laikā ir papildināts saturs īpašā darba tiesībām veltītā mājas lapā www.darbatiesibas.lv, kur iespējams ne tikai iepazīties ar galvenajiem darba tiesību jautājumiem un konsultēties ar kādu no sešiem LBAS darba tiesību konsultantiem, bet arī saņemt materiālus, lai zinātu, kā sevi pasargāt, stājoties darba attiecībās, kā arī aizstāvēt situācijās, kad darba tiesības ir pārkāptas. Praktiski izmantojamo materiālu apkopojumā iekļauti: ieteikumi darba līgumam, paraugs pirmstiesas brīdinājumam un prasības pieteikumam par darba samaksas piedziņu, kā arī paraugs kreditora prasījumam. Līdzīgas informatīvās kampaņas par darba tiesiskajām attiecībām notiek arī citās Eiropas Savienības valstīs. Ja būs nepieciešams, LBAS konsultanti palīdzēs aizpildīt dokumentus un izskaidros nesaprotamos jautājumus.

Kampaņas ietvaros tiks publicēti un informatīvajos pasākumos tiks izplatīti vairāki informatīvie materiāli, kur īsu un vienkārši uztveramu padomu veidā ir sniegti galvenie darba tiesību principi.

Informatīvā kampaņa tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros.