Letālie nelaimes gadījumi
darbā 2012.gadā

Kopumā 2012.gadā nelaimes gadījumos darbā bojā gāja 34* cilvēki. Ievērojot darba drošības noteikumus, šodien daudzi no viņiem, iespējams, būtu mūsu vidū – turpinātu darba gaitas un baudītu dzīvi.

Šeit ir apkopoti tikai daži no šo cilvēku stāstiem...

Vīrietis (33), uzņēmuma valdes loceklis
Lai uzstādītu ēkai notekcauruli, tika izmantotas pārvietojamās alumīnija torņa sastatnes. Pārvietojot tās no vienas ēkas puses uz otru, tika skarti elektrības līnijas vadi, un vīrietis saņēma spēcīgu elektrības triecienu.

Sieviete (60), sētniece
Uzkopjot Jelgavas autoostas teritoriju, sētniece iekļuva ceļu satiksmes negadījumā – uzsākot kustību atpakaļgaitā, autobusa šoferis nepamanīja sētnieci, kura tobrīd atradās aiz tā, un uzbrauca sievietei.

Vīrietis (57), automašīnas vadītājs
Lai nolietu no automašīnas piekabes ūdeni, kas tur bija sakrājies, automašīnas vadītājs šo piekabi pacēla uz sāniem. Tā kā automašīna tajā brīdī atradās zem augstsprieguma gaisvadu līnijas, tā saskārās ar līnijas zemāko vadu un vadītājs saņēma nāvējošu elektriskās strāvas triecienu.

Vīrietis (19), santehniķis
Ūdensvada savienošanas darbu laikā nobruka viena būvbedres (3,5 x 4,5m, dziļums 1,6m) mala, saspiežot vienu no darbiniekiem. Nelaimes cēlonis – nenostiprinātas būvbedres malas.

Vīrietis (53), pārsūknēšanas operators
Pirms uzsākt naftas produktu iepildīšanu, operatoram tika uzdots pārbaudīt naftas produktu daudzumu rezervuāros. Darbs tika veikts tumšajā diennakts laikā – apgaismojumu nodrošināja ar elektriskajiem lukturīšiem. Operators nepamanīja apmēram 0,52m x 2m lielu atvērumu rezervuārā un iekrita tajā.

Divi vīrieši – ceha/iekārtu mehāniķis (42) un konstruktors (62)
Elektroloka tēraudkausēšanas krāsns kausā, koksam saskaroties ar karsto metālu, notika spēcīga sakarsētu gāzu liesmu izplūde – no kausa strauji pacēlās milzīgas liesmas, kas aptvēra visu virs tā esošo platformu. Uz tās stāvošie cilvēki guva nāvējošus apdegumus.

Vīrietis (48), mežstrādnieks
Negaisa laikā mežstrādnieki, patvērās no lietus zem egles, kurā iespēra zibens, nāvējoši ievainojot vienu no vīriešiem.

Vīrietis (53), mūrnieks
Ēkas ventilācijas skursteņa mūrēšanas darbu laikā no ēkas jumta vispirms nokrita kāpnes, uz kurām bija novietoti ķieģeļi, drīz pēc tam – arī mūrnieks.

Vīrietis (42), būvstrādnieks
Būvstrādnieks montēja kanalizācija caurules. Darbu laikā notika grunts noguvums, jo tranšejas malas nebija nostiprinātas ar aizsargvairogiem (to būvobjektā nebija!). Nogruvuma laikā vīrietis tika ierakts līdz ceļiem gruntī. Kamēr kolēģi centās viņu atbrīvot, notika vēl viens grunts nogruvums, kura laikā būvstrādnieks tika aprakts.

Vīrietis (52), mežstrādnieks
Mežstrādnieks atradās bīstamajā koku gāšanas zonā bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – atstarojošās vestes un ķiveres. Koku gāšanas laikā viņam uzkrita kolēģa nozāģētā egle.

Vīrietis (52), būvstrādnieks
Veica piena mājas jumta seguma montāžu, būvstrādnieks uzkāpa uz jumta, lai nozāģētu 10 cm maliņu no rīta uzliktajiem paneļiem. Kaut arī darbi notika vairāku metru augstumā, vīrietis neizmantoja drošības virvi, tāpēc, zaudējot līdzsvaru, izkrita cauri jumta kores atverei un nokrita uz betona grīdas 6m zemāk.

* Valsts darba inspekcijas dati.

Tas IR nopietni!

FAKTS: Ik gadu pieaug darba vietā nelaimes gadījumos cietušo skaits
2012. gadā, pildot darba pienākumus, bojā gāja 34 cilvēki – vidēji viens bojāgājušais katrās 11 dienās. Nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo skaitam ir tendence ar katru gadu palielināties: 2011. gadā, pildot darba pienākumus, bojā gāja 33 cilvēki, bet 2010. gadā – 25 cilvēki.

Arī nelaimes gadījumos darbā gūto smago traumu skaits ik gadu palielinās – 2012. gadā šādas traumas guva 213 cilvēki, kas ir par 21 vairāk nekā 2011. gadā un par 58 vairāk nekā 2010. gadā.

Augstāk minētie statistikas dati liecina, ka kopējā situācija darba drošības jomā Latvijā ir dramatiska, jo vidēji gadā nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo skaits ir līdzvērtīgs vidēji liela uzņēmuma darbinieku komandai.

FAKTS: Visvairāk negadījumos darbā cieš vīrieši – kvalificēti strādnieki, speciālisti, kuru darba stāžs konkrētajā darbā ir līdz 1 gadam
Vīrieši ir vairāk pakļauti darba drošības riskiem, jo parasti strādā fiziski smagāku un bīstamāku darbu nekā sievietes, kā arī ir pārdrošāki. Savukārt kvalificēti strādnieki, speciālisti, kuru darba stāžs konkrētajā darbā ir līdz 1 gadam, biežāk cieš negadījumos galvenokārt tāpēc, ka ir nav pienācīgi instruēti un apmācīti drošiem darba paņēmieniem un netiek kontrolēti no darba devēja puses.

FAKTS: Visbiežāk darba traumas tiek gūtas apstrādes rūpniecībā, transporta nozarē, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē un būvniecībā
Visbiežāk darba traumas tiek gūtas jomās, kuru darbinieki ikdienā strādā paaugstinātu darba vides risku. Tomēr traumas darbā gūst arī biroju darbinieki. Piemēram, kāda biroja darbiniece, nesot lielo iepakojumu ar printēšanai paredzēto papīru, aizķērās aiz grīdas bojātā seguma, paklupa, nokrita un lauza kāju.

FAKTS: Negadījumi darbā visbiežāk notiek darbinieku neuzmanības un pārgalvības un darba devēju neveiktas darbinieku instruēšanas un kontroles dēļ
Nereti jautājumi, kas kvalificējami kā darba drošības noteikumu pārkāpumi, tiek uzskatīti par normu, jo cilvēki neaizdomājas, ka konkrētā rīcība ir kaitīga vai bīstama un var nodarīt kaitējumu viņu pašu vai līdzcilvēku veselībai un dzīvībai.

Tāpat Latvijā ir salīdzinoši liels to uzņēmumu īpatsvars, kuri nepievērš pietiekamu uzmanību darba drošības jautājumiem – darbiniekiem netiek nodrošināta droša darba vide (t.sk. – visi darba veikšanai nepieciešamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi), darba aizsardzības instruktāžas ir paviršas vai to nav nemaz, jo tiek uzskatītas par formalitāti.

Vai Tu ikdienas darbā ievēro visus darba drošības noteikumus?
Kad Tu pēdējo reizi saņēmi darba drošības instruktāžu?


Latvijā darba vietā bojā gājušo skaits ir dramatisks
Visatbildīgāk darba drošības jautājumus uztver vidzemnieki, visbezatbildīgāk – latgalieši
Infografika par darba drošības situāciju Latvijā: aktuālie fakti un skaitļi
Uzzini, kā vari sevi pasargāt no nelaimes gadījumiem darbā!
2012. gadā darba vietās nelaimes gadījumos bojā gāja